18.10.2018

Crikvenica

Naša ponuda za Crikvenicu: https://myhomeagency.com/listings/results?location=Crikvenica
 

Kuće na Crikveničkom području. Kupoprodaja kuća, kupoprodaja stanova, kupoprodaja zemljišta. Kupoprodaja kuća Crikvenica, kupoprodaja stanova Crikvenica, kupoprodaja zemljišta Crikvenica. Prodaja kuća, prodaja stanova, prodaja zemljišta. Prodaja kuća Crikvenica, prodaja stanova Crikvenica, prodaja zemljišta Crikvenica. Stanovi Crikvenica, kuće Crikvenica, zemljišta Crikvenica. My Home Nekretnine. 


Crikvenica je grad u zapadnoj Hrvatskoj, točnije u Kvarnerskome zaljevu. Administrativno pripada Primorsko-goranskoj županiji. Grad se sastoji od 4 naselja, to su: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo i Selce. Naselje je nastalo na ušću Dubračine u more, na mjestu rimske postaje Ad turres, u prošlosti je imala funkciju luke za manja vinodolska naselja u unutrašnjosti, frankapanska središta Bribir, Grižane, Drivenik, Tribalj i ostala.
Crikvenica se nalazi na dohvat ruke posjetiteljima iz Srednje Europe. Smještena je na hrvatskom dijelu Jadranskog mora, poznatom kao Hrvatsko primorje, u dijelu Kvarnerskog zaljeva, svega 35 kilometara od grada Rijeke, središta županije Primorsko-goranske. To veliko prometno čvorište i najveća hrvatska luka ujedno je i najbliži izlaz na more cijele Središnje Hrvatske i velikog dijela Srednje Europe.
Grad Crikvenica se, kao lokalna samouprava, sastoji od mjesta (od sjevera prema jugu): Jadranovo, Dramalj, Crikvenica i Selce.
//
Houses in the Crikvenica area. Buying and selling houses, buying and selling apartments, buying and selling land. Buying and selling houses Crikvenica, buying and selling apartments Crikvenica, buying and selling land Crikvenica. Houses for sale, apartments for sale, land for sale. Houses Crikvenica for sale, apartments Crikvenica for sale, land Crikvenica for sale. Flats Crikvenica, houses Crikvenica, land Crikvenica. My Home Real Estate. Crikvenica is a town in western Croatia, more precisely in the Kvarner Bay. Administratively it belongs to the Primorje-Gorski Kotar County. The town consists of 4 settlements, they are: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo and Selce. The settlement originated at the confluence of the Dubračina and the sea, on the site of the Roman station Ad turres. Europe. It is located in the Croatian part of the Adriatic Sea, known as the Croatian Littoral, in the part of the Kvarner Bay, only 35 kilometers from the city of Rijeka, the center of the Primorje-Gorski Kotar County. This large traffic hub and the largest Croatian port is also the closest exit to the sea of ​​Central Croatia and much of Central Europe. The city of Crikvenica, as a local government, consists of places (from north to south): Jadranovo, Dramalj, Crikvenica and Selce.
//
Häuser in der Crikvenica Gegend. Kauf und Verkauf von Häusern, Kauf und Verkauf von Wohnungen, Kauf und Verkauf von Grundstücken. Kauf und Verkauf von Häusern Crikvenica, Kauf und Verkauf von Wohnungen Crikvenica, Kauf und Verkauf von Grundstücken Crikvenica. Häuser zum Verkauf, Wohnungen zum Verkauf, Grundstücke zum Verkauf. Häuser Crikvenica zu verkaufen, Wohnungen Crikvenica zu verkaufen, Grundstücke Crikvenica zu verkaufen. Wohnungen Crikvenica, Häuser Crikvenica, Land Crikvenica. Mein Zuhause Immobilien. Crikvenica ist eine Stadt im Westen Kroatiens, genauer gesagt in der Kvarner Bucht. Administrativ gehört es zum Landkreis Primorje-Gorski Kotar. Die Stadt besteht aus 4 Siedlungen: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo und Selce. Die Siedlung entstand am Zusammenfluss von Dubračina und Meer an der Stelle der römischen Station Ad turres. Europa. Es befindet sich im kroatischen Teil der Adria, bekannt als kroatisches Küstengebiet, im Teil der Kvarner Bucht, nur 35 Kilometer von der Stadt Rijeka entfernt, dem Zentrum des Landkreises Primorje-Gorski Kotar. Dieser große Verkehrsknotenpunkt und der größte kroatische Hafen ist auch die nächstgelegene Ausfahrt zum Meer von Zentralkroatien und einem Großteil Mitteleuropas. Die Stadt Crikvenica besteht als lokale Regierung aus Orten (von Nord nach Süd): Jadranovo, Dramalj, Crikvenica und Selce.
//
Case nella zona di Crikvenica. Acquisto e vendita di case, acquisto e vendita di appartamenti, acquisto e vendita di terreni. Comprare e vendere case a Crikvenica, comprare e vendere appartamenti a Crikvenica, comprare e vendere terreni a Crikvenica. Case in vendita, appartamenti in vendita, terreni in vendita. Case Crikvenica in vendita, appartamenti Crikvenica in vendita, terreno Crikvenica in vendita. Appartamenti Crikvenica, case Crikvenica, terreno Crikvenica. My Home Real Estate. Crikvenica è una città nella Croazia occidentale, più precisamente nel Golfo del Quarnero. Amministrativamente appartiene alla Contea di Primorje-Gorski Kotar. La città è composta da 4 insediamenti, che sono: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo e Selce. L'insediamento ebbe origine alla confluenza della Dubračina e del mare, sul sito della stazione romana Ad turres. Europa. Si trova nella parte croata del mare Adriatico, noto come il litorale croato, nella parte del Golfo del Quarnero, a soli 35 chilometri dalla città di Fiume, il centro della contea di Primorje-Gorski Kotar. Questo grande snodo di traffico e il più grande porto croato è anche l'uscita più vicina al mare della Croazia centrale e gran parte dell'Europa centrale. La città di Crikvenica, in quanto governo locale, è composta da luoghi (da nord a sud): Jadranovo, Dramalj, Crikvenica e Selce.